Badania UDT

Oferujemy pełną obsługę w zakresie dozoru technicznego maszyn i urządzeń, począwszy od zgłoszenia nowego urządzenia do badania odbiorczego poprzez kompletacje dokumentacji, przygotowanie urządzenia, a na odbiorze kończąc. Prowadzimy dokumentacje serwisowanych przez nas urządzeń oraz tworzymy nowe księgi konserwatorskie. Posiadamy wszelkie uprawnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Należy pamiętać, że każdy serwis, remont, bądź modyfikacja urządzenia może być wykonywana wyłączenie przez uprawnione osoby oraz po każdej modyfikacji urządzenie powinno zostać powtórnie zgłoszone do badania technicznego.